country logo Foreign Missions
of Hungary

Events

header image
Extramural Consular Days / Kihelyezett konzuli fogadónapok 2020
Posted on: January 28, 2020
Event date: April 11, 2020, 9 a.m.

THE EXTRAMURAL CONSULAR DAYS HAVE BEEN SUSPENDED DUE TO THE CORONAVIRUS.

A KIHELYEZETT KONZULI FOGADÓNAPOK A CORONAVIRUS MIATT SZÜNETELT.


-----------------------------

The Embassy of Hungary is holding extramural consular days in [TBD] from [TBD] to [TBD] to receive appointment requests from the public.

The following information is in Hungarian only.


Kihelyezett konzuli fogadónapok a [...].

[...].

[...]

Helyszín: [...]

Cím: [...]


[...]

Helyszín: [...]

Cím: [...]


Ügyfélfogadás:

09.00 – 17.00 között előzetesen részletesen egyeztetett időpontban


Regisztráció:

Regisztrálni a fenti konzuli napokra KIZÁRÓLAG az appointment.was@mfa.gov.hu e-mail címen lehet, telefonon történő időpontfoglalásra nincs lehetőség!

Kérjük, az e-mailben a következő információkat szíveskedjen megjelölni:

 • teljes születési és házas neve,
 • születési ideje,
 • személyi száma,
 • útlevél lejárati ideje (útlevél ügyintézés esetén),
 • telefonos és e-mailes elérhetőségei,
 • az intézendő ügy, ügyek rövid leírása. 

Az időpontok feltöltése mindig érkezési sorrendben történik, minden kérelmezőnek igyekszünk 48 órán belül válaszolni a levelére. Kérjük, hogy várják meg válaszunkat, a követség telefonon történő felhívása, válasz sürgetése nehezíti a regisztrációt.

Kérjük, hogy az ügyfélfogadásra csak azok jöjjenek el, akik a konzultól időpontot kaptak a kihelyezett konzuli fogadónapok valamelyikére. Az időpont nélkül érkező ügyfelek kérelmét időhiány miatt, nem tudjuk befogadni!

Cím: 3910 Shoemaker St NW, Washington DC, 20008

Tel: +1 (202) 362-6730

Fax: +1 (202) 966-8135

E-mail: was.missions@mfa.gov.hu


Intézhető ügytípusok:

 1. magánútlevél
 2. személyazonosító igazolvány
 3. hazai anyakönyvezés
 4. külföldi letelepedés bejelentése
 5. állampolgárság igazolása
 6. egyszerűsített honosítás

 A kihelyezett napok során, a helyszínen hitelesítést és ügyfélkapu regisztrációt nem végzünk.

Ideiglenes magánútlevél kiállítására a technikai feltételek hiányában nincs lehetőség.

Minden esetben hozza magával a honlapunkról letöltött (vagy lent is felsorolt), kinyomtatott és teljesen kitöltött, DE ALÁ NEM ÍRT formanyomtatványokat, a kérelem mellékleteit, érvényes fényképes személyazonosító okmányait és a konzuli díjat bankkártyán (VISA, Mastercard, Discover)! Készpénz és csekkel történő fizetésre nincs lehetőség.

Amennyiben módjukban áll, kérjük, hogy hozzanak az összes szükséges dokumentumról fénymásolatot magukkal, ezzel rövidítik és könnyítik az ügyintézést. Nagyon szépen köszönjük!


1. Útlevélkérelem

Kérjük útlevele meghosszabbításához, vagy útlevél igényléshez az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

 • lejárt vagy még érvényben lévő magyar útlevél,
 • lakcímkártya,
 • lejárt útlevél esetén, egyéb magyar vagy amerikai személyazonosságot igazoló érvényes, fényképes okmány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány, zöld kártya),
 • magyar születési anyakönyvi kivonat,
 • ha házas, magyar házassági anyakönyvi kivonat,
 • 12 éven aluli gyermek esetén 1 db fehér háttérrel készült útlevél fénykép.

Amennyiben útlevele 1 évnél régebben járt le, kérjük, töltse ki és hozza magával a mellékelt formanyomtatványt: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/d3/42000/2018nyomtatvanyapvizsgalat.pdf

Amennyiben kiskorú első útlevelét kívánják igényelni és születését anyakönyveztetni, a születés hazai anyakönyvezéséről készült tájékoztatóban megtalálják az ügyintézéshez szükséges iratokat.

  

2. Hazai anyakönyvezés

Hazai anyakönyvezési ügyek lehetnek: születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, halál anyakönyvezése.

Születés vagy házasság hazai anyakönyvezésnél be szükséges nyújtani az eredeti amerikai anyakönyvi kivonatot (official copy is megfelelő), vagy annak a nagykövetségünk által hitelesített másolatát (hitelesítéshez az eredeti dokumentumot a konzulnak látnia szükséges). A születés és a házasság hazai anyakönyvezése díjmentes eljárás, csak a 17 USD kiszállási költség megfizetésére van szükség.

Amennyiben hiteles másolatot szükséges készíteni, annak díja 23 USD.


2.a Születés hazai anyakönyvezése

 • gyermek eredeti USA születési anyakönyvi kivonata
 • gyermek USA útlevele (amennyiben rendelkezik vele)
 • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata
 • szülők érvényes személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy
 • jogosítvány. A magyar állampolgárságú szülőnek a magyar személyazonosító
 • igazolványára van szükség az eljáráshoz)
 • alábbi kitöltött formanyomtatvány:
  https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/1/ea/51000/Adatlap_hakv_szul_eak.pdf


2.b Házasság hazai anyakönyvezése

 • eredeti USA házassági anyakönyvi kivonata (mindenképpen ellenőrizzék le, hogy az anyakönyvi kivonaton rajta van-e a házas felek születési dátuma, amennyiben ez az adat hiányzik az anyakönyvi kivonatról, úgy kérjék ki a házassági szándék bejelentése formanyomtatvány másolatát az illetékes amerikai hivataltól),
 • magyar fél (felek) érvényes magyar személyazonosító okmánya (útlevél, vagy személyigazolvány, vagy jogosítvány),
 • amerikai fél érvényes amerikai személyazonosító okmánya (útlevél, vagy jogosítvány)
 • házas felek születési anyakönyvi kivonata,
 • alábbi kitöltött formanyomtatvány:
  https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/ea/51000/Adatlap_hakv_haz_eak.pdf

Amennyiben a magyar állampolgárnak az anyakönyveztetni kívánt házassága nem az első házassága, ebben az esetben szükséges elhozni az előző házasság felbontásáról készült bontóítéletet, magyar fordítással! A bemutatott fordítás hitelesítésének díja 23 USD, a másolat hitelesítés díja (amennyiben az eredeti dokumentumot nem kívánják átadni) szintén 23 USD. A nem magyar állampolgárságú fél esetében is szükséges a bontóítélet, de azt nem szükséges fordítással ellátni.

          

2.c Válás hazai anyakönyvezése

Válás anyakönyvezésének díja: 12 USD, a válási dokumentumok bemutatott fordításának hitelesítési díja 23 USD. Szükség esetén, a bontóítélet hiteles másolatának díja 23 USD. Kiszállási díj (17 USD) ebben az esetben is fizetendő.


3. Külföldön történt letelepedés bejelentése

A külföldön történt letelepedés bejelentése díjmentes, csak a 17 USD kiszállási díj megfizetésére van szükség.


4. Állampolgárság igazolása

Amennyiben magyar állampolgársága bizonyított a kérelmezőnek (vagy ő maga, vagy valamelyik szülője Magyarország mai területén született), de magyar állampolgárságát még eddig sosem kérvényezte, vagy nincs érvényes állampolgárságot igazoló dokumentuma, lehetősége van állampolgárság igazolása útján a fennálló magyar állampolgárságot igazolni. Ehhez az alábbi formanyomtatványok magyar nyelvű kitöltésére lesz szükség:

Benyújtandó dokumentumok:

 • érvényes személyazonosító okmány (útlevél, ID, vagy vezetői engedély)
 • magyar szülő(k) magyar útlevele, magyar születési, illetve házassági anyakönyvi kivonata,
 • eredeti USA születési anyakönyvi kivonat,
 • eredeti USA házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben releváns),
 • válási dokumentum, MAGYAR FORDÍTÁSSAL (amennyiben releváns),
 • házastárs érvényes személyazonosító okmánya (amennyiben releváns).

Az állampolgárság igazolása és a hozzá tartozó anyakönyvezések díjmentesek (csak a 17 USD kiszállási díjat kell megfizetni), kivéve, ha a fentiekben az anyakönyvezésnél feltüntetett hitelesítés elvégzésére lesz szükség. Amennyiben a kérelmező útlevelet is kíván egyúttal kérelmezni, az útlevél díját is meg kell fizetni.


5. Egyszerűsített honosítás

Tekintettel arra, hogy az ilyen ügyek több előzetes egyeztetést igényelnek, kérjük a kihelyezett konzuli napra történő regisztráláskor jelezze, hogy ilyen ügyben szeretne időpontot, és az e- mail útján történt egyeztetés során tájékoztatjuk minden részletről, amit előzetesen tudnia kell.

Az eljárásokról részletes információt talál a Nagykövetség honlapján: https://washington.mfa.gov.hu/hun a Konzuli információk menüpontban.

Honorary Consul Chris Domeny
Chris Domeny is Honorary Consul in Charlotte

Chris Domeny is the Honorary Consul in Charlotte